Hoppa till huvudinnehåll
Modern växtbaserad medicin med global närvaro
Modern växtbaserad medicin med global närvaro

Forskning


Traditionell växtbaserad behandling i hand med vetenskaplig forskning

För Bionorica är forskning grunden för vår framgång. Vi vill göra våra produkter bättre för våra kunder och aktivt utveckla nya. Vår forskning är inriktad på områdena luftvägar, gynekologi och urologi. Dessutom producerar vi växtbaserade läkemedel för leversjukdomar.

 

Mätning med en handhållen NIR-analysator (nära infrarött)

Vi har utvecklat och producerat evidensbaserade växtbaserade läkemedel baserade på vetenskapliga studier och modern forskning i decennier. Till skillnad från kemisk-syntetiska läkemedel består de aktiva ingredienserna i växtbaserade läkemedel inte av en enda isolerad substans. Växtbaserade läkemedel är komplexa blandningar av flera ämnen, där varje enskild substans utgör sin aktiva ingrediens.Högsta växtkvalitet genom standardiserad odling


Högsta växtkvalitet genom standardiserad odling

Eftersom kvaliteten och effektiviteten hos ett växtbaserat preparat till stor del beror på dess ingredienser, sätter vi de högsta standarderna för våra växtbaserade råvaror. Vi säkerställer växternas konstanta kvalitet genom kontrollerad och standardiserad odling. Ekologiskt hållbar odling och korta transportvägar är av yttersta prioritet för oss. Alla steg i tillverkningsprocessen åtföljs av analytiska regler – ett komplext helhetssystem som gör våra medicinalväxter unika.växtbaserade läkemedel


Våra produkter kombinerar kunskapen om traditionell behandling med växtbaserade läkemedel med framtidsinriktade resultat av vetenskaplig forskning. Vi kallar denna kombination mellan natur (phytos = växt) och vetenskap (teknik) för fytoneering. Detta är en princip vi tillämpar i alla stadier av tillverkningsprocessen. Tillverkningsprocessen spelar nämligen en stor roll för läkemedlets effektivitet (särskilt när det gäller växtbaserade läkemedel). Med våra odlings-, utvinnings- och produktionsprocesser skapar vi standarder globalt.Kliniskt beprövade läkemedel


Kliniskt beprövade läkemedel

Bionoricas produkter undersöks i farmakologiska och kliniska studier i symbios med de senaste rönen inom molekylärbiologi. Dessutom är resultat från prekliniska och kliniska prövningar av ledande forskare inom det fytofarmakologiska området direkt involverade för förbättring av speciella extrakt och produkter. På så sätt skapas förutsättningar för det internationella godkännandet av läkemedlen. Vi samarbetar med ca. 500 ledande institut, kliniker och universitet världen över.