Hoppa till huvudinnehåll
Våra mål
Våra mål

Våra mål


Vi tar det bästa från naturen, utan att skada den

Våra mål är att hjälpa patienter över hela världen med effektiv och säker växtbaserad medicin. Det största läkemedelsområdet inom Bionorica är luftvägssjukdomar, åtföljt läkemedel för kvinnors hälsa. Vi utvecklar nya växtbaserade läkemedel och för vidare forskning som omfattar tidigare etablerade läkemedel där arbetet sker inom våra egna forskningsanläggningar och genom samarbetsavtal med ca. 500 universitet, kliniker och institut över hela världen. Med vårt breda forskningsnätverk strävar vi efter att utvinna det bästa från naturen, förbättra våra produkter och utveckla nya växtbaserade läkemedel som hjälper människor över hela världen.Vi tar det bästa från naturen, utan att skada den


Vi tar ansvar för miljön och värnar om hållbarhet

Vi eftersträvar alltid hållbarhet vilket för oss innebär att vara ett ansvarsfullt företag inom miljö, ekonomi och det sociala området. Vi verkar för ett hållbart samhälle där vår läkemedelsanvändning ska vara säker, trygg och enkel. Vi tar det bästa från naturen, utan att skada den


Vårt miljöansvar

Ett sätt att leva upp till denna vision har varit ett omfattande och mångårigt kvalitets- och kontrollarbete av våra produkter. För företag som arbetar inom hälsosektorn anser vi det vara naturligt att ta ett långtgående miljöansvar, då en god hälsa enligt vår mening förutsätter en god miljö. Vi eftersträvar att miljöanpassa verksamheten så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.


När är det dags att skörda
När är det dags att skörda


Vi implementerar ekonomisk, ekologisk och social hänsyn

En välmående miljö är oerhört viktig för oss som tillverkare av växtbaserade läkemedel vars råvaror kommer från naturen. Denna intakta miljö hotas dessvärre alltmer av konsekvenserna av globala klimatförändringar. Därför gör vi på Bionorica allt vi kan för att motverka dessa effekter. Exempelvis har vi digitaliserat stora delar av vårt arbete. En annan viktig hävstång för oss är att minska Bionoricas koldioxidavtryck. Därför har vi säkerställt att Bionorica sedan några år tillbaka är klimatneutralt när det gäller direkta utsläpp. Vi har även anställda som jobbar med att implementera hållbarhetsfrågor baserade på de tre pelarna ekonomisk, ekologisk och social hänsyn.


Alla anställda räknas och är viktiga för företagets framgång

Bionorica som ett traditionellt, familjeägt och drivet företag prioriterar även det betydande sociala ansvar vi har för våra anställda över hela världen, och vi strävar efter att förbli en pålitlig arbetsgivare även i utmanande tider. Det är viktigt för oss att bibehålla solida och hållbara affärsresultat med hjälp av alla inom koncernen.

Alla anställda räknas och är viktiga för företagets framgång

 Alla inom Bionorica-familjen räknas


Vi gör det tillsammans

Alla inom Bionorica-familjen räknas, och vi vill fortsätta skriva företagets framgångssaga tillsammans med hjälp av hållbart tänkande och handling som essentiella stöttepelare. Vårt team är fast beslutna att aktivt upprätthålla en organisation som hjälper till att utveckla mer hållbara lösningar på planeten. Vi ser till att använda våra naturresurser på ett ansvarsfullt sätt, respektera mänskliga rättigheter var vi än verkar och sträva efter att förbättra samhället med våra ledande initiativ.