Hoppa till huvudinnehåll
Canephron – en behandling för urinvägsinfektion
Canephron – en behandling för urinvägsinfektion

Canephron

Vid återkommande urinvägsinfektioner

Canephron är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används för att lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor.Canephron – vid återkommande urinvägsinfektioner


Vad är Canephron?

Canephron är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som ska tas tillsammans med ett rikligt vätskeintag. Behandlingen är receptfri och hittas på apotekshyllan eller någon av nätbutikerna.

  • Lindrar sveda i underlivet.
  • Minskar behovet av att kissa oftare än vanligt.

återkommande urinvägsinfektioner
återkommande urinvägsinfektioner


Ett återkommande problem

Återkommande urinvägsinfektioner är ett vanligt problem för många kvinnor. Symtomen är både smärtsamma och psykiskt påfrestande, och det kan ta på krafterna att ha ont, ständigt behöva ha en toalett nära till hands eller inte kunna sova ordentligt under natten.


Köp Canephron på apoteket


Tecken på en lindrig nedre urinvägsinfektion kan vara:

  • Behov av att kissa oftare än vanligt.
  • Det svider när du kissar och precis efteråt.
  • Ont i nedre delen av magen.
  • Du känner dig lite frusen.
  • Det kan ibland finnas lite blod i urinen.
  • Äldre kvinnor med demens kan bli oroliga av symtomen och verka förvirrade.

Canephron lindrar symtom vid återkommande urinvägsinfektioner
Canephron lindrar symtom vid återkommande urinvägsinfektioner


Så tar du Canephron

Dosering: 2 tabletter 3 gånger om dagen. Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med ett glas vatten eller annan dryck. Kom ihåg att dricka mycket – minst två liter vatten per dygn. Kontakta din läkare eller vårdcentral om symtomen förvärras eller inte avtar efter 4 dagar.

Canephron är en behandling för dig som har besvär med återkommande urinvägsinfektioner. Behandlingen ska inte användas vid urinvägsinfektion med feber (febril urinvägsinfektion eller njurbäckeninflammation). Läkemedlet ska tas enligt beskrivning i bipacksedeln eller anvisningar från läkare. Tänk på att du alltid kan rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska ta Canephron.

Läs mer på canephron.se


Canephron är ett receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel som används tillsammans med rikligt vätskeintag för att förebygga återkommande bildning av njursten samt vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor såsom svidande känsla när man kissar och/eller behov av att kissa oftare än vanligt. Indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Tabletterna innehåller flockarun (ört), libbsticka (rot) och rosmarin (blad) samt sackaros, laktos och glukos. Ta inte Canephron om du är allergisk mot något ämne i detta läkemedel. Rekommenderas inte till män vid urinvägsinfektion, personer som ammar, är gravida eller är under 18 år. Använd inte Canephron om du har magsår, nedsatt njurfunktion eller lider av en sjukdom för vilken minskat vätskeintag rekommenderas, t.ex. nedsatt hjärtfunktion. Canephron ska endast användas sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger. Läs bipacksedeln noga. Bionorica, www.bionorica.se